Lausunto yleiskaavasta

Etusivu

Vuosaaren keskustan tiivistäminen on kannatettavaa. Erityisesti tyhjille tonteille toivotaan työpaikkarakentamista. Pitkällä aikavälillä on kannatettavaa kaavaesitykseen mukaisesti jatkaa metroa Vuosaaren satamaan. Sataman työpaikka-alueen työpaikat ovat paljon vähäisemmät kuin satamaa suunniteltaessa ennakoitiin. Työpaikkakehitystä sataman lähellä olisi tuettava kaupunginkin toimin, kuten kaupunginvaltuusto on edellyttänyt hyväksytyssä ponnessa vuonna 2007. Tärkeää on myös, että palveluiden rakentaminen tapahtuu tasatahdissa asuntorakentamisen kanssa.
•Raitiovaunuyhteyden rakentaminen Laajasalosta Vartiosaareen ja sieltä edelleen Vuosaareen ei vaikuta järkevältä ratkaisulta. Se edellyttäisi hyvin korkean sillan rakentamista Ramsinsalmeen, koska silta muuten sulkisi lukuisten venesatamien purjeveneiden kulun. Vanhan huvila-alueen muuttaminen Ramsinniemen eteläosassa kerrostaloalueeksi ei ole hyväksyttävää. Niemen kapeuden ja korkeussuhteiden johdosta rakentamismäärät olisivat kuitenkin varsin pieniä. Helsingissä on todennäköisesti raideliikenteen rakentamiseen tärkeämpiäkin kohteita kuin että Vuosaaresta olisi kaksi raideyhteyttä keskustaan.
•Rastilan leirintäalueen siirtoa paikaltaan on esitetty useissa yhteyksissä 1970-luvun lopulta lähtien. Aina on kuitenkin päädytty kielteiseen tulokseen. Yleiskaavaehdotuksessa ei leirintäalueelle osoiteta vaihtoehtoista paikkaa. Seurauksena olisi epämääräinen tila, jolloin leirintäalueen kehittämiselle ei osoitettaisi resursseja. Nykyiselle alueelle on tehty varsin mittavia investointeja. Lisäksi nykyisellä alueella on synergiaetuja paitsi metroaseman vuoksi myös siksi, että Rastilan kartanon ravintolatoiminta palvelee leirintäalueen käyttäjiä. Lisäksi viereinen Karavaanin koulu toimii kesäisin palveluja täydentävänä retkeilymajana.
•Yleiskaavaehdotuksessa on merkitty asumista Uutelan kanavan itäpuolelle. Alueen rakentamisesta käytiin kiistaa Aurinkolahden ja Uutelan kaavoituksen yhteydestä. Kun Uutelan alueen virkistysaluekaava hyväksyttiin valtuustossa 2007, Uutelan kanavan itärantaa ei merkitty vain virkistysalueeksi vaan peräti puistoksi. Puisto sai valtuuston päätöksessä nimen Kauniinilmanpuisto. Kaupunginhallitus totesi valtuustolle kaavaesityksessään, että n. 40 000 asukkaan kaupunginosa tarvitsee runsaat virkistysalueet: ”Tämän vuoksi Vuosaaren tiivistyvä rakentaminen on päätetty rajata Uutelan kanavaan.” Kauniinilmanpuisto on sittemmin puistoksi rakennettu ja viimeistelty. Sinne ei pidä rakentaa.
•Yleiskaavaesityksen selvityksessä esitetään Kallvikintien varrelle lisää rakentamista. Ns. Vanha Vuosaari on aikoinaan syntynyt 1960-luvulla yhtenäisen suunnitelman mukaan. Siksi mahdollisessa täydennysrakentamisessa on otettava tämän aluekokonaisuuden luonne huomioon.

Vuosaaren sosialidemokraatit ry

Karita Toijonen

Kommentoi