Vuosaaren kaavoituksesta

Etusivu

Maija-Kaarina Saloranta toivoi helmikuun puolivälin Vuosaari-lehdessä meiltä paikallisilta kaupunginvaltuutetuilta aktiivisuutta Vuosaaren kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Aktiivisia on kyllä mielestäni pyritty olemaan. Viime keskiviikon valtuustonkokouksessa päätimme, että valtuusto käy toukokuun alussa erillisen lähetekeskustelun yleiskaavan luonnoksesta ennen kuin kaupunkisuunnittelulautakunta tekee päätöksiä sen jatkovalmistelusta. Tässäkin yhteydessä myös Vuosaarta koskevia kysymyksiä voidaan ottaa esille.

Aivan kuten valtuustokollega Eija Loukoila (vas.) totesi viime Vuosaari-lehdessä, olemme kukin paikoillamme seuranneet ja pyrkineet myötävaikuttamaan kaavoituksen ja muutoinkin Vuosaareen asioita koskevaan päätöksentekoon. Viisi neljässä eri valtuustoryhmässä istuvaa valtuutettua 85-paikkaisessa valtuustossa antavat Vuosaaren asioille aiempaa enempää kuuluvuutta kaupungintalolla, mutta toki Helsingin asukasluvultaan suurimman lähiön poliittinen painoarvo voisi olla suurempi. Itse olen pyrkinyt usein korostamaan sitä, että kun Helsinkiin rakennetaan jatkuvasti lisää, erityisesti terveyspalveluiden tarjonnan määrän tulisi pysyä tahdissa mukana. Vuosaareen terveysaseman jonot, johon olen valtuustoaloitteilla pyrkinyt saamaan parannusta, kertovat, että tässä asiassa on edelleen paljon tehtävää.

Ville Jalovaara, kaupunginvaltuutettu (sd.),
SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Mielipidekirjoitus Vuosaari-lehdessä 4.3.2015.

Kommentoi