Sipoonkorven kansallispuiston edellytykset turvattava

Tavoitteet

Vuosaaren demarit on allekirjoittanut allaolevan julkilausuman jossa Sipoonkorven kansallispuiston perustamista

kiirehditään. Hallitus on jättänyt asian pöydälle ja nyt tarvitaan laajaa kansalaisliikettä vauhdittamaan kansallispuiston perustamista!

Sipoonkorven metsäalue sijoittuu Helsingin itäpuolelle Sipoon ja Vantaan kuntien alueelle.Sipoonkorven alueella Helsinki omistaa yli 700 hehtaaria suojelu-, virkistys- sekä maa- ja metsätalousalueita, joten kaupungin toiminta on keskeisessä asemassa alueen tulevaisuuden kannalta. Se on noin 5400 hehtaarin kokoinen, lähes yhtenäinen metsäalue. Lisäksi noin 1230 hehtaaria alueesta on sisällytetty mukaan Suomen Natura 2000–ehdotukseen.Sipoonkorpea uhkaavat kuitenkin eteläosan rakentaminen ja liian intensiivinen metsätalous. Viimeisin uhka alueen luonnolle on Sipoonkorven eteläpuolelle suunniteltu Östersundomin jättimarket, joka sekin lisäisi painetta asutuksen laajenemiseen tulevan kansallispuiston eteläosiin.

Aluetta voidaan pääkaupunkiseudun näkökulmasta verrata Nuuksion kansallispuistoon. Sipoonkorvesta löytyy monenlaisia metsätyyppejä ikimetsistä puronvarsilehtoihin sekä soita ja kauniita kulttuurimaisemia. Alueelta löytyvät lähes kaikki eteläsuomalaiset nisäkäslajit sekä merkittävä lintulajisto.

On välttämätöntä ratkaista Sipoonkorven tulevaisuus nopeasti siten, että alueen arvokas ja monimuotoinen luonto pystytään säilyttämään. Tämä toteutetaan parhaiten perustamalla alueelle kansallispuisto. Sipoonkorven alue täyttää kaikki kansallispuistolta vaadittavat edellytykset niin pinta-alansa, luonnonsuojeluarvojensa kuin valtakunnallisen merkityksensä osalta. Tulevan kansallispuiston rajat on vahvistettava ensi tilassa niin, niin ettei valtatie 7:n pohjoispuolisilla oleville alueilla tapahdu enää Sipoonkorven luontoa vaarantavaa rakentamista.